Najpopularnija svetska društvena mreža Facebook objavila je kako više od milion korisnika toj društvenoj mreži pristupa putem anonimizacione mreže Tor.

Tokom prošle dve godine Facebook je za korisnike stvorio .onion adresu kao i .onion adresu za Facebook-ovu mobilnu stranicu te omogućio korišćenje Tor mreže u svojoj sopstvenoj mobilnoj aplikaciji povezivanjem putem aplikacije Orbot.

U navedenom razdoblju od dve godine broj korisnika koji su Facebook-u pristupali putem Tor mreže stalno je rastao. Tako je u junu 2015. godine Facebook-u putem Tor-a pristupalo 525 hiljada korisnika, da bi sada tokom aprila 2016. godine ta brojka prešla milion korisnika.