Fejsbuk inženjeri su uz pomoć algoritama veštačke inteligencije razvili rešenje za ispravku fotografija koje su uništene nečijim treptajem u pogrešnom trenutku,

Kompanija je objavila desetostrani dokument (PDF) sa detaljima o funkcionisanju njihovog sistema, kao i slikama sa praktičnom primenom algoritma.

Ova ideja nije u potpunosti originalna obzirom da slična funkcionalnost postoji u Adobe Photoshop elementima, ali facebook inženjeri obećavaju da će njihv ExGAN (Exemplar Generative Adversarial Networks) sistem obezbediti superiornije rezultate.

U primeru ispod, prva kolona predstavlja primer slike sa subjektom sa otvorenim očima. Druga kolona pokazuje originalnu fotografiju sa zatvorenim očima, koju treba ispraviti, treća kolona pokazuje ispravku korišćenjem Adobe Photoshop Elemenata, dok finalna četrvrta kolona pokazuje rezultat korišćenjem Facebook algoritma.

Kao što se u primeru može videti, inženjeri su vešto iskoristili metode veštačke inteligencije kako bi u obzir uzeli više varijabli, kao što su osvetljenje, položaj lica i oka i slično, i rezultate prilagodili tome.

Ova ideja je još uvek u fazi istraživanja, ali pokazuje impresivnu demonstraciju mogućnosti veštačke inteligencije koja se može primeniti na fotografiju. Još uvek nije objavljeno da li će i kada početi praktična primena na ovoj društvenoj mreži, a kako su fotografije uspomene koje ostaju generacijama, verujemo da će svaka korekcija koja je poboljša biti srdačno dočekana od strane krajnjih korisnika.