Istraživački tim Elie koji radi za kompaniju Google u SAD-u je sproveo istraživanje o bezbednosnim pretnjama koje donosi upotreba USB stickova.

Za potrebe istraživanja namerno je odbačeno oko 300 USB stickova na različitim lokacijama u sklopu kampusa Univerziteta Illinois te se potom pratilo koji će procenat osoba uzeti odbačene USB stickove i priključiti ih na svoje računare.

Namerno su odbačene tri različite vrste USB stickova od kojih su oni neoznačeni sadržali privatne datoteke, oni označeni kao poverljivi poslovne datoteke, dok su oni označeni s natpisom “Ispit” upućivali na zaključak da se na njima nalaze ispitna pitanja.

Zapravo su svi stickovi sadržali isključivo .html datoteke s ubačenim fotografijama koje su se nalazile na serverima istraživačkog tima. Na taj način moglo se doći do podatka kada je neki stick spojen na računar bez potrebe za pokretanjem bilo kakvog koda na tom računaru.

Pri pokretanju takvih datoteka korisnici odbačenih USB-ova su u zamenu za nagrade mogli učestvovati u istraživanjuu kojem je glavno pitanje bilo “Zašto ste pronađeni USB stick spojili na svoe računare?”. Najčešći razlog za pokretanje USB sticka na računar bila je motivacija da se stick vrati vlasniku, a drugi znatiželja.

Oko 48% USB stickova spojeno je na računare pronalazača te je pritom otvorena najmanje jedna datoteka, 20% USB stickova spojeno u roku od jednog sata nakon što su odbačeni (prvi odbačeni disk spojen je nakon samo šest minuta), a njih 50% spojeno je u roku od sedam sati.

Utvrđeno je kako lokacija odbačenog USB sticka nema neku važnost za procenat priključenih USB stickova, kao ni tehničko znanje i stepen edukacije ispitanika.