Ne očekuje se da će u neko skorije vreme biti komercijalno dostupna opcija da se kompletna lista Neflix filmova preuzme za svega nekoliko sekundi, ali smo sve bliži tome. Rekord za najveću brzinu interneta na svetu sada iznosi 178 terabita u sekundi (Tbps), što je 178.000.000 megabita u sekundi.

Poređenja radi, najbrži internet u ovom trenutku, koji je dostupan potrošačima, je u Japanu i iznosi 10 Gbps. Čak i konekcija, koju je razvio Energy Sciences Network iz SAD nudi maksimalnu brzinu od 400 Gbps.

Inženjeri iz KDDI Research sa Univerziteta u Londonu i Xera su razvili nove tehnologije kako bi omogućili protok većeg broja podataka preko postojećih optičkih vlakana. Najveći deo aktuelne infrastrukture je sposoban za protok do 4.5 THz, a neke nove tehnologije su ovo podigle i na 9 THz. Novi sistem brzine podiže na 16.8 THz.

Novi Geometric Shaping (GS) omogućava pomenuti protok, a hibridni sistem je rezultat različitih kombinacija postojećih tehnologija povećavanja protoka.

Obzirom na to da sistem koristi postojeći sistem optike, integrisanje nove tehnologije ne bi trebalo da bude preteško, a očekuje se da će biti i jeftinijie u poređenju sa drugim eksperimentalnim istraživanjima na ovom polju.

Izvor: Neowin