Proces zapošljavanja prolazi kroz najveću revoluciju novog doba.

Gotovo sve kompanije iz Fortune 500 liste koriste neki oblik veštačke inteligencije u procesima zapošljavanja, testiranja i selekcije, počevši od automatizovanih softvera koji iz CV-a izvlače ključne reči i vrše odabir kandidata, pa sve do futurističkih robota koji vrše razgovore sa potencijalnim kandidatima za posao. Ovaj trend u okviru IV industrijske revolucije, se širi i izvan najprofitabilnijih kompanija, pa su sve češće kompanije koje korak sa vremenom drže ulagajući u ovakve sisteme.

Kompanija DeepSense, sa sedištem u San Francisku i Indiji, koristi sofisticirane algoritme koji iz profila na socijalnim mrežama otkrivaju potencijalne sociološke pretnje za dati posao. Oni tvrde da koriste sociološke testove bazirane na naučnim istraživanjima, i to sa ili bez znanja kandidata, što postavlja veliko pitanje etičnosti.
Kako je generalni trend pomeranje sa klasičnih ocenjivanja CV-a i iskustva kandidata na ocenjivanje ličnosti, socioloških osobenosti i potencijala, ovi softveri predstavljaju siguran korak u budućnost.

Sa druge strane mnogi naučnici smatraju da ovakvi softveri, posebno u situacijama kada su algoritmi nejasno definisani, mogu učiniti više štete nego početnici u HR-u, pa pozivaju kompanije koje razvijaju ove algoritme da ih naprave što transparentnijim kako bi naučnici mogli da testiraju njihovu efikasnost i tačnost.

Kompanije okrenute ka budućnosti tvrde da njihovi softveri, bazirani na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, mogu detektovati sociološke i karakterne crte koje su specifične za produktivne i uspešne radnike, kao i njihove facijalne ekspresije, ton i frekvenciju glasa, te na osnovu toga mogu donositi zaključke tačnije od ljudi, koji najsitnije detalje ne mogu primetiti.

Da li će nas u buduće na testiranjima i razgovorima za posao dočekivati androidi, ili će naši životi biti duboko analizirani kroz društvene mreže i prisustvo na internetu, ostaje da vidimo.